Translate this page

Meny

Søk på nettstedet:

Stikkord: teoretisk modell

Å lære studieteknikk er å lære å lære på best mulig måte

Å lære studieteknikk er å lære å lære på best mulig måte

Å sette digital foran studieteknikk er jo egentlig litt tullete. Er det mulig å studere i dag uten det digitale? Nei, selvsagt er det ikke det. Alt er jo digitalt. Årsaken til at jeg har valg å fokusere på digitalt er at det digitale gjør noe med prosessene våre. Og det vil jeg synliggjøre. Vi kan og ofte må gjøre ting på en annen måte, og vi har fått nye verktøy og ressurser vi ikke hadde før, slik at læringsprosessen blir enten annerledes, lettere eller kan gi bedre dybdeforståelse[1]. Vi lever i en brytningstid mellom det manuelle og digitale. Veldig mange har med seg arbeidsmetoder fra tiden hvor vi bare hadde papir. I tillegg er studieteknikk, altså hvordan lære på best mulig måte, utrolig nok et forsømt kapittel i norsk skole. Mange forbinder studieteknikk med å høre på en foreleser, lese, markere viktige ord og tekst, skive ned en forkortet utgave i kladdeboka og pugging. Å skrive av boka, eller notere fra en forelesning uten å gå igjennom og renskrive notatene i ettertid er stor grad bortkastet arbeid.

Her på dette nedstedet vil du finne tips, ideer, metoder og informasjon om hvordan bruke IKT i studiene dine; digital studieteknikk. Dette nettstedet er en utvidelse av boken Digital studieteknikk utigtt august 2017. Du kan kjøpe boken Digital studieteknikk – hvordan lære i informasjonssamfunnet, Cappelen Damm Akdademiske. Sjekk ut menyen eller ordskyentil høyre. Du finner masse gode verktøy og metodetips her inne. Du finner mer om bokens tre deler i disse tekstene. Men først litt om hvorfor boken er skrevet.

Digital studieteknikk
Modellen og boken er laget at Marianne Hagelia. Du finner utdypende forklaring på hvert perspektiv her .

Mange studenter og lærere vet ikke hvordan de selv lærer best, blant annet fordi de har med seg arbeidsmetoder fra forrige århundre. De tror den måten de jobber på, er best, men de har ikke satt seg inn i de nye programvarene, og har heller aldri lært nye digitale metoder. Utfordringen er ekstra bekymringsfull når vi vet at Internett har blitt vår primære informasjonskilde, og med tanke på at halveringstiden på kunnskap krymper.

Informasjonskompetanse og livslang læring er kritisk viktig både for at hver og en av oss skal kunne holde oss oppdatert gjennom hele livet, og for demokratiet og samfunnsutviklingen.

Digital studieteknikk er ikke så ulikt det du kan fra før. Vi har alle surfet på nett, søkt etter noe spesielt, tatt vare på bokmerker (lenker) og lagret dokumenter på maskinen. Men de fleste av oss gjør dette ustrukturert. Mange har ikke orden i mappene på maskinen, og / eller har en elendig søketeknikk på egen maskin. Ordet studieteknikk er satt sammen av et verb og et substantiv og begge handler om aktivitet. Å studere er å finne ut, søke, lese, sorter, sammenstille, skrive, tegne, drøfte og reflektere. Teknikk kan være arbeidsmetode, fremgangsmåte, prosedyre, retningslinje eller steg. Målet er å lære. Du kan få orden på studieteknikken ved å ta i bruk noen enkle verktøy og du vil kunne frigjøre tid og jobbe mer effektivt og lære bedre. Digital studieteknikk handler om å mestre den gjeldende teknologi for å lære, og å hele tiden holde seg oppdatert.

 

 

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.


[1] En animasjon som viser en prosess er langt mer verdifull for forståelsen enn en tekstlig forklaring. [2] (Ottestad, Throndsen, Hatlevik, & Rohatgi, 2014) Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS [3] (Noonan, 2013) Mind maps: Enhancing midwifery education [4] Ny rammeplan for femårig lærerutdanning, (Kunnskapsdepartementet, 2016) Full kildeliste til boken finner du her: kildeliste DST2017

Den digitale studenten

Den digitale studenten

Den digitale studenten har personlige digitale læringsnettverk

Digitale plattformer gir de digitale studentene mulighet til å holde kontakt med og følge mennesker over hele verden. De samarbeider og lærer gjennom nettverk på campus, men utnytter også aktivt nettverk av fageksperter utenfor studiesituasjonen. Den digitale studenten evner å bruke og utvide sitt nettverk ved å bygge relasjoner til medstudenter, lærere, skoleledere, professorer og eksperter over hele verden, for livslang læring i en omskiftelig verden.

 

Den digitale studenten har digital informasjonskompetanse

Den digitale studenten innser at denne har stadig behov for ny og mer informasjon. Den digitale studenten kan søke effektivt etter informasjon og har hensiktsmessige søkestrategier. Denne kan søke, lese kritisk, tolke, evaluere, samle, behandle, utnytte og ikke minst dele informasjon. Studenten forstår at korrekt og fullstendig informasjon er en forutsetning for gode beslutninger.

Den digitale studenten har digital kompetanse

Den digitale studenten jobber med digitale teknologier for å lære på best mulig måte. Denne har kjennskap til bruk av forskjellige digitale teknologier, og hvordan finne og vurdere nye. Denne jobber naturlig med flere digitale arbeidsmetoder, og kjenner fremgangsmåter og prosedyrer fordi den forstår de digitale systemene som er en del av sitt liv. Studenten kan søketeknikker og finner informasjon fordi den kjenner til hvordan systemer fungerer, og hvor de faglige ressursene er. I tillegg kan denne klassifisere, lagre og organisere informasjonen på smartest mulig måte, slik at den er lett å finne igjen. Den digitale studenten bruker digital studieteknikk ubevisst, fordi vedkommende har grunnleggende digital kompetanse.

 

Den digitale studenten har digitale læringsferdigheter

Den digitale studenten har helt andre handlingsmønster, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder i læringsarbeidet enn tidligere, analoge studenter hadde. Denne kan overføre arbeidsmetoder til nye teknologier og kombinere mange teknologier i arbeidsprosessene. Blant annet har denne en større kondisjon i å lese på skjerm og nett, bruker skytjenester til å samskrive og samler alt læringsarbeid i eksempelvis notatverktøy, både for å holde orden i notatene og for å få en god og effektiv arbeidsflyt. Den digitale studenten erkjenner at uformell læring er en stor del av læringsarbeidet gjennom hele livet.

 

Den digitale studenten har faglig digital kompetanse

Den digitale studenten bruker mange forskjellige fagrelaterte digitale teknologier og ressurser. Gjennom studietiden har denne skaffet seg ferdigheter og oversikt som vil være til hjelp i læringsarbeidet og siden i arbeidslivet. Denne har også lært å vurdere nye verktøy til faglig bruk. Samtidig deltar og bidrar denne til utviklingen av faget både i praksis og i den offentlige samtalen på nettet.

 

Den digitale studenten har digital mediekompetanse

Den digitale studenten har medie- og informasjonskompetanse. Studenten vet at ingen er upåvirkelige, og kan selv bruke virkemidler. Denne har ferdigheter og kunnskaper til å lese, forstå, produsere og publisere medierike fortellinger i form av film, lyd og andre sammensatte tekster. Den digitale studenten er en aktiv del av delingskulturen og kjenner lovverket som regulerer rettighetsbelagt programvare, film og musikk. Den digitale studenten finner lovlige gratis bilder og musikk på nettet og merker eget arbeid med Creative Commons-lisenser.

 

Den digitale studenten har digital dømmekraft

Den digitale studenten opptrer bevisst i det offentlige rom og vet at alt denne foretar seg, er søkbart. Studenten deler ikke film, lyd eller bilde av andre uten samtykke, fordi denne kjenner lovverket og utfordringene dette kan gi. Denne har tatt kontroll over sin egen digitale identitet og tar derfor ansvar for ikke å dele falsk og dårlig informasjon. Den digitale studenten presenterer informasjon på lovlig, etisk og riktig måte og bidrar til å gi samfunnet rett, riktig og god informasjon, som igjen gagner dennes synlige digitale identitet.