Translate this page

Meny

Søk på nettstedet:

Å lære studieteknikk er å lære å lære på best mulig måte

Å lære studieteknikk er å lære å lære på best mulig måte

Å sette digital foran studieteknikk er jo egentlig litt tullete. Er det mulig å studere i dag uten det digitale? Nei, selvsagt er det ikke det. Alt er jo digitalt. Årsaken til at jeg har valg å fokusere på digitalt er at det digitale gjør noe med prosessene våre. Og det vil jeg synliggjøre. Vi kan og ofte må gjøre ting på en annen måte, og vi har fått nye verktøy og ressurser vi ikke hadde før, slik at læringsprosessen blir enten annerledes, lettere eller kan gi bedre dybdeforståelse[1]. Vi lever i en brytningstid mellom det manuelle og digitale. Veldig mange har med seg arbeidsmetoder fra tiden hvor vi bare hadde papir. I tillegg er studieteknikk, altså hvordan lære på best mulig måte, utrolig nok et forsømt kapittel i norsk skole. Mange forbinder studieteknikk med å høre på en foreleser, lese, markere viktige ord og tekst, skive ned en forkortet utgave i kladdeboka og pugging. Å skrive av boka, eller notere fra en forelesning uten å gå igjennom og renskrive notatene i ettertid er stor grad bortkastet arbeid.

Her på dette nedstedet vil du finne tips, ideer, metoder og informasjon om hvordan bruke IKT i studiene dine; digital studieteknikk. Dette nettstedet er en utvidelse av boken Digital studieteknikk utigtt august 2017. Du kan kjøpe boken Digital studieteknikk – hvordan lære i informasjonssamfunnet, Cappelen Damm Akdademiske. Sjekk ut menyen eller ordskyentil høyre. Du finner masse gode verktøy og metodetips her inne. Du finner mer om bokens tre deler i disse tekstene. Men først litt om hvorfor boken er skrevet.

Digital studieteknikk
Modellen og boken er laget at Marianne Hagelia. Du finner utdypende forklaring på hvert perspektiv her .

Mange studenter og lærere vet ikke hvordan de selv lærer best, blant annet fordi de har med seg arbeidsmetoder fra forrige århundre. De tror den måten de jobber på, er best, men de har ikke satt seg inn i de nye programvarene, og har heller aldri lært nye digitale metoder. Utfordringen er ekstra bekymringsfull når vi vet at Internett har blitt vår primære informasjonskilde, og med tanke på at halveringstiden på kunnskap krymper.

Informasjonskompetanse og livslang læring er kritisk viktig både for at hver og en av oss skal kunne holde oss oppdatert gjennom hele livet, og for demokratiet og samfunnsutviklingen.

Digital studieteknikk er ikke så ulikt det du kan fra før. Vi har alle surfet på nett, søkt etter noe spesielt, tatt vare på bokmerker (lenker) og lagret dokumenter på maskinen. Men de fleste av oss gjør dette ustrukturert. Mange har ikke orden i mappene på maskinen, og / eller har en elendig søketeknikk på egen maskin. Ordet studieteknikk er satt sammen av et verb og et substantiv og begge handler om aktivitet. Å studere er å finne ut, søke, lese, sorter, sammenstille, skrive, tegne, drøfte og reflektere. Teknikk kan være arbeidsmetode, fremgangsmåte, prosedyre, retningslinje eller steg. Målet er å lære. Du kan få orden på studieteknikken ved å ta i bruk noen enkle verktøy og du vil kunne frigjøre tid og jobbe mer effektivt og lære bedre. Digital studieteknikk handler om å mestre den gjeldende teknologi for å lære, og å hele tiden holde seg oppdatert.

 

 

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.


[1] En animasjon som viser en prosess er langt mer verdifull for forståelsen enn en tekstlig forklaring. [2] (Ottestad, Throndsen, Hatlevik, & Rohatgi, 2014) Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS [3] (Noonan, 2013) Mind maps: Enhancing midwifery education [4] Ny rammeplan for femårig lærerutdanning, (Kunnskapsdepartementet, 2016) Full kildeliste til boken finner du her: kildeliste DST2017

Comments are closed.