Translate this page

Meny

Søk på nettstedet:

Forord: Digital studieteknikk – Hvordan lære i informasjonssamfunnet

Forord: Digital studieteknikk – Hvordan lære i informasjonssamfunnet

Det er en økende faglig diskusjon rundt studentaktive læringsmetoder og hvordan vi kan lære best med digitale verktøy. Skolen bruker allerede verktøy som læringsplattformer, digitale søk, tekstbehandling, presentasjonsverktøy og regneark, men disse verktøyene utnyttes ikke effektivt. Kunnskapen generelt om hvordan vi lærer best med digitale verktøy i det 21. århundre, er dessverre ikke god nok i skolen.[1]

Jeg opplever i dag at lærere som kommer til meg for videreutdanning, har en elendig studieteknikk. Mange kan heller ikke referere, gjøre gode søk eller kvalitetssikre informasjon. For å øke lærernes kunnskap og ferdigheter i å utnytte teknologien på best mulig måte i skolen, slik at de kan bringe dette videre til studentene, må vi påse at lærerne får profesjonsfaglig digital kompetanse[2]. En vesentlig del av denne kompetansen er digital studieteknikk.

Målet med denne boka (og nettstedet) er derfor å bidra til å heve både lærernes og studentenes kunnskap og ferdigheter om hvordan man på best mulig måte kan lære aktivt med og gjennom de nye digitale verktøyene – våre nye proteser. Du finner også igjen tradisjonell studieteknikk innimellom alt det digitale, det ene utelukker ikke det andre. Fordi verden endres og fornyes i stadig kjappere tempo, er det å lære å lære hele livet blitt en selvfølgelighet. For å lære å lære må vi vite og forstå hvordan vi lærer. I denne boka bruker jeg klassisk sosialkonstruktivistisk læringsteori, og konnektivismen, for å synliggjøre og gi et teoretisk rammeverk for hvordan vi kan lære i dag. Vi må lære oss å bruke verktøyene våre på best mulig måte, både de analoge, papirbaserte og de digitale – sammen. Å skrive en bok på papir om læring og digital studieteknikk er i seg selv et paradoks. Men faktum er at vi frem til i dag har lært å lese på papir, og at mange er mest komfortabel med det. I tillegg er vi mennesker født taktile, vi liker å holde i boka, bla og kanskje notere i den. I mangel på øvelse i digital lesing syns mange det er slitsomt å lese lengre tekster på en skjerm. Digital studieteknikk må likevel øves på digitale enheter, og boka legger opp til bruk av Internett, men ikke hvilken digital enhet du bruker.

Hvis du er på utkikk etter en kokebok i å lære fort og effektivt, vil det være frustrerende å lese denne boka. Du vil bli introdusert for arbeidsmetoder, og jeg vil tipse om verktøykategorier for hvordan du kan utnytte disse til ditt læringsarbeid, men du vil ikke finne oppskrifter på bruk av verktøy – det har vi i dag blant annet YouTube til. Målet er ikke å lære fort og effektivt, men mest mulig på best mulig måte.

Jeg vil takke psykolog Leif Sandberg for inspirerende bøker. Det er av ham jeg har lånt metaforene jeg er her nå og skal dit. I tillegg har jeg lånt ideen om at jeg både kan og ikke kan samtidig, men jeg kan mer sammen med andre. Sandberg er som meg inspirert av Vygotskijs læringsteorier, og jeg anbefaler hans bøker på det varmeste for dem som vil lese mer.

Til slutt vil jeg takke spesielt Inger Langseth ved lærerutdanningen på NTNU for mange viktige faglige innspill til boka. Min veileder og inspirator professor Arne Krokan ved NTNU må heller ikke glemmes, hans bok Smart læring (2012) har vært en inspirasjonskilde i mange år for flere enn meg.

[1] Se blant annet «Smil»-rapporten (Krumsvik, 2013) fra KS og UiB, samt Norgesuniversitetets rapport Digital tilstand (Norgesuniversitetet, 2014).

[2] Det er flere definisjoner av digital kompetanse, men den handler alltid om å kunne utnytte den nye teknologien. Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere handler om deres evne til å utnytte teknologien i undervisning og utnytte digitale verktøy for å støtte og hjelpe studenter og elevers læringsarbeid på best mulig måte. Ikke ren bruk, men utnytte.

Comments are closed.