Translate this page

Meny

Søk på nettstedet:

Den digitale studenten

Den digitale studenten

Den digitale studenten har personlige digitale læringsnettverk

Digitale plattformer gir de digitale studentene mulighet til å holde kontakt med og følge mennesker over hele verden. De samarbeider og lærer gjennom nettverk på campus, men utnytter også aktivt nettverk av fageksperter utenfor studiesituasjonen. Den digitale studenten evner å bruke og utvide sitt nettverk ved å bygge relasjoner til medstudenter, lærere, skoleledere, professorer og eksperter over hele verden, for livslang læring i en omskiftelig verden.

 

Den digitale studenten har digital informasjonskompetanse

Den digitale studenten innser at denne har stadig behov for ny og mer informasjon. Den digitale studenten kan søke effektivt etter informasjon og har hensiktsmessige søkestrategier. Denne kan søke, lese kritisk, tolke, evaluere, samle, behandle, utnytte og ikke minst dele informasjon. Studenten forstår at korrekt og fullstendig informasjon er en forutsetning for gode beslutninger.

Den digitale studenten har digital kompetanse

Den digitale studenten jobber med digitale teknologier for å lære på best mulig måte. Denne har kjennskap til bruk av forskjellige digitale teknologier, og hvordan finne og vurdere nye. Denne jobber naturlig med flere digitale arbeidsmetoder, og kjenner fremgangsmåter og prosedyrer fordi den forstår de digitale systemene som er en del av sitt liv. Studenten kan søketeknikker og finner informasjon fordi den kjenner til hvordan systemer fungerer, og hvor de faglige ressursene er. I tillegg kan denne klassifisere, lagre og organisere informasjonen på smartest mulig måte, slik at den er lett å finne igjen. Den digitale studenten bruker digital studieteknikk ubevisst, fordi vedkommende har grunnleggende digital kompetanse.

 

Den digitale studenten har digitale læringsferdigheter

Den digitale studenten har helt andre handlingsmønster, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder i læringsarbeidet enn tidligere, analoge studenter hadde. Denne kan overføre arbeidsmetoder til nye teknologier og kombinere mange teknologier i arbeidsprosessene. Blant annet har denne en større kondisjon i å lese på skjerm og nett, bruker skytjenester til å samskrive og samler alt læringsarbeid i eksempelvis notatverktøy, både for å holde orden i notatene og for å få en god og effektiv arbeidsflyt. Den digitale studenten erkjenner at uformell læring er en stor del av læringsarbeidet gjennom hele livet.

 

Den digitale studenten har faglig digital kompetanse

Den digitale studenten bruker mange forskjellige fagrelaterte digitale teknologier og ressurser. Gjennom studietiden har denne skaffet seg ferdigheter og oversikt som vil være til hjelp i læringsarbeidet og siden i arbeidslivet. Denne har også lært å vurdere nye verktøy til faglig bruk. Samtidig deltar og bidrar denne til utviklingen av faget både i praksis og i den offentlige samtalen på nettet.

 

Den digitale studenten har digital mediekompetanse

Den digitale studenten har medie- og informasjonskompetanse. Studenten vet at ingen er upåvirkelige, og kan selv bruke virkemidler. Denne har ferdigheter og kunnskaper til å lese, forstå, produsere og publisere medierike fortellinger i form av film, lyd og andre sammensatte tekster. Den digitale studenten er en aktiv del av delingskulturen og kjenner lovverket som regulerer rettighetsbelagt programvare, film og musikk. Den digitale studenten finner lovlige gratis bilder og musikk på nettet og merker eget arbeid med Creative Commons-lisenser.

 

Den digitale studenten har digital dømmekraft

Den digitale studenten opptrer bevisst i det offentlige rom og vet at alt denne foretar seg, er søkbart. Studenten deler ikke film, lyd eller bilde av andre uten samtykke, fordi denne kjenner lovverket og utfordringene dette kan gi. Denne har tatt kontroll over sin egen digitale identitet og tar derfor ansvar for ikke å dele falsk og dårlig informasjon. Den digitale studenten presenterer informasjon på lovlig, etisk og riktig måte og bidrar til å gi samfunnet rett, riktig og god informasjon, som igjen gagner dennes synlige digitale identitet.

 

Comments are closed.